Vi är specialister på förpackningar av papper- kartong och wellpapp.
Huvuddelen av de förpackningar vi säljer produceras i de maskiner vi äger själva eller i samarbete med lokala partners.
Alla E-handelslådor och andra förpackningar är tillverkade i Sverige.
Vi har vissa helt unika maskiner och kan specialproducera bara för ert behov!
Lokalproducerat i Sverige betyder minsta möjliga påverkan på miljön.