Köp- och leveransvillkor

Här följer köp- och leveransvillkor för arabox.se (Arapak AB), i texten benämnd som “säljaren”. Kunden benämns som “köparen”.

Vanliga frågor & priser
Priserna på hemsidan är angivna exklusive moms.

Produkterna anses vara för direktkonsumtion och har ingen sedvanlig garanti eller returrätt, men ev. reklamationer behandlas korrekt i vart fall.
Företag faller under köplagen där vi håller en dialog för att lösa problem efter situation och åtagande.

Säljaren ansvarar icke för prisfel på hemsidan. Om varan är felaktigt prissatt vid tillfället för köpet så äger säljaren rätt att häva köpet efter det att köparen gjort sin beställning.

Moms och i förekommande fall annan varuskatt har beräknats efter de bestämmelser som gäller vid tillfället för köparens beställning. Skulle lagbestämmelserna därefter ändras så att detta köp belastas med ytterligare skatt, förbehåller sig säljaren rätt till motsvarande höjning av köpesumman.

Betalsätt
Arabox.se erbjuder flera former av betalsätt.
Kortbetalning, samt betalning via betaltjänst och faktura mot myndighet, kommun, förening och företag med organisationsnummer.

Fakturans betalningsvillkor är som regel 20 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fordran till inkassoföretag.

På förfallen fordran utgår dröjsmålsränta motsvarande riksbankens diskonto med tillägg av åtta procent tills betalning sker, samt lagstadgad påminnelseavgift. Det åligger vidare köparen att erlägga alla eventuella indrivningskostnader och föranledda åtgärder härmed.

Säljaren friskriver sig från funktionella integrationer av betalterminaler och kassaregister med hänvisning till tillverkare och respektive fristående part som levererar produkt och tjänst.

Frakt & leverans
Varorna levereras med de fraktvillkor och leveranstider som finns angivna för varje enskild produkt.
Normalt är utleveranstden cirka 5 arbetsdagar. För varor som är slut i lager meddelas köpare i varje enskilt fall.
Om inget annat meddelas, så levereras varorna via Postnord som varubrev.

Garanti och reklamation
Skulle något fel finnas på varan som faller under säljarens garantiåtaganden åligger ett delat ansvar gällande fraktkostnader. Köpare står kostnaden gällande returfrakt till säljaren.
Varan returneras med beskrivning på felet till:
Arapak AB, Skepptuna Borgen 299, 195 93 Märsta
Visar det att varan ej är felaktig debiteras köpare för frakt och eventuella undersökningskostnader.
Ev. felaktiga varor ersätts utan kostnad för köparen.

Säljaren är inte ansvarig om fel eller brist i varan orsakar skada på person eller annan egendom än den sålda varan och inte heller för följdskador eller indirekta skador för övrigt.

Säljarens skadeståndsansvar är städse begränsat till högst fakturabeloppet och får utkrävas endast i den mån vållandet ligger säljaren till last.
Säljaren ansvarar icke för sådana eventuella mindre förändringar av modeller, mått eller vikter, företagna av tillverkaren, vilka icke försämrar varan. Dylika förändringar berättigar icke köparen till att häva köpet.

Tillverkarens garantier gäller om ej annat är avtalat.

Force majeure
Säljaren är icke ersättningsskyldig för skada eller dröjsmål, som beror av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, oförutsägbar personalbrist, utebliven leverans eller annan liknande händelse. Har vid ett dylikt förhållande utom säljarens kontroll leverans av varan väsentligen försvårats under en tid av minst två månader från avtalad leveranstid, får säljaren en månad efter underrättelse härom till köparen häva avtalet.